Welke veiligheidsfactor moeten we hanteren bij staalkabels